چراغ هشدار سیستم ترمز ABS نشانگر چیست؟
چراغ هشدار سیستم ترمز ABS نشانگر چیست؟

پنل داشبورد اتومبیل میتواند ابزار کارآمدی برای فهمیدن خرابی قطعات خودرو باشد. یکی از آنها پچراغ هشدار سیستم ترمز ABS می باشد. متاسفانه برخی از رانندگان بدون توجه به روشن شدن این چراغ ها به رانندگی خود ادامه می دهند! خب با لوازم یدکی خودرو پارت جنیون همراه شوید تا بدانید چراغ هشدار سیستم ترمز ABS نشانگر چیست؟

سیستم ترمز abs خودرو

چراغ هشدار سیستم ترمز ABS نشانگر چیست؟

خودروهای شگفت انگیز مدرن دارای چندین کامپیوتر پیچیده می باشند که انواع اطلاعات فنی را از سنسورهای میزبان وسیله نقلیه دریافت و پردازش می کنند. یکی از این سنسورها به سیستم ترمز خودروی شما مربوط می شود. این سیستم که به سیستم ترمز ضد قفل یا ABS معروف است، به طور پیوسته چرخ های ماشین شما را کنترل می کند تا مطمئن شود چرخ ها با سرعت یکسان در حال حرکت هستند. ساده تر بگوییم. ABS به تایرهای شما کمک می کند تا هر بار که ترمز می گیرید، تماسشان را با سطح جاده حفظ کنند. سیستم ترمز ضد قفل همانطور که از نامش پیداست، از قفل شدن چرخ های خودروی شما جلوگیری می کند. این مسئله باعث می شود از سر خوردن ماشین در جاده های لغزنده جلوگیری شود.


دلیل روشن شدن چراغ ABS چیست؟

چراغ هشدار سیستم ترمز ABS نشانگر چیست؟

هر بار که ماشین خود را روشن می کنید، سیستم abs به طور خودکار آزمایش می شود. بنابراین چراغ هشدار abs یکی از ۵ چراغ هشدار روی داشبورد خودرو، روشن می شود. در صورتی که کامپیوتر خودروی شما چندین مشکل احتمالی را تشخیص دهد، این چراغ هشدار سیستم ترمز روشن می شود. در غیر این صورت، اگر این چراغ به طور زودگذر روشن و خاموش شود، جای نگرانی نیست.

اگر در حال رانندگی هستید، و چراغ هشدار ای بی اس روشن شد، بدین معناست که سیستم ترمز ماشین شما به درستی کار نمی کند. ار آنجایی که سیستم ABS اتومبیل در شرایط اضطراری کاملا مفید می باشد، بنابراین در چنین شرایطی باید سریعا توقف و رسیدگی کنید. در چنین شرایطی اگر ترمز خودرو همچنان کار می کند ولی احتمال لیز خوردن خودرو وجود دارد، پس بهتر است فاصله خود با ماشین جلویی را حفظ کنید.

در صورتی که هم چراغ هشدار سیستم ترمز و هم چراغ هشدار ABS روشن شدند و بعد از حرکت ماشین، همچنان روشن ماندند، پس یکی از نشانه های خرابی سیستم ترمز خودرو می باشد. بهتر است سریعا در کنار جاده پارک کنید و با خدمات خودرو تماس بگیرید. به هیچ وجه در صورت روشن شدن هر دو چراغ، به رانندگی ادامه ندهید!


در صورت روشن شدن چراغ هشدار ABS چه کاری باید انجام داد؟

چراغ هشدار سیستم ترمز ABS نشانگر چیست؟

همانطور که پیش تر گفتیم، در صورت روشن شدن چراغ ABS میتوانید به رانندگی، البته با احتیاط ادامه دهید. همچنین میتوانید سیستم کامپیوتر خودرو ی خود را ریست کنید. میتوانید موتور را خاموش کنید، چند دقیقه صبر کنید، و دوباره ماشین را روشن کنید. این ری استارت کردن میتواند اطلاعات سنسورها را بازیابی کند. بهتر است نزد یک مکانیک حرفه ای بروید و سیستم کامپیوتر خودرو را بررسی کنید.

Source :

yourmechanic

اشتراک گذاری :