استفاده از سیستم TPMS

هر لاستیکی به مرور زمان با کاهش فشار باد مواجه خواهد شد که تغییرات دمایی آن را تسریع می کند. قانون کلی این است که به ازای هر ۱۰ درجه کاهش یا افزایش دما ۱ پی اس آی کاهش فشار باد رخ می دهد. گفته می شود که نیتروژن به خاطر اینکه مولکول های بزرگتری نسبت به اکسیژن دارد احتمال اینکه از دیواره های تایر خارج شود کمتر است. بر اساس تحقیق موسسه Consumer Reports در سال ۲۰۰۶ تستی یک ساله انجام شد تا مشخص شود میزان افت فشار باد در لاستیکهایی که نیتروژن داشتند بیشتر است یا لاستیکهایی که باد معمولی داشتند. نتیجه تست نشان داد لاستیکهایی که باد نیتروژن داشتند افت فشار کمتری در طول زمان برایشان رخ داد ولی اختلاف فشار با تایرهایی که باد معمولی داشتند فقط ۱٫۳ پی اس آی بود. در میان ۳۱ تایری که آزمایش شدند از میزان باد اولیه که ۳۰ پی اس آی بود در نمونه های نیتروژن میانگین افت فشار ۳٫۵ و در نمونه های معمولی ۲٫۲ پی اس آی بود. در این آزمون نیتروژن برنده شد ولی اختلاف زیادی بین نیتروژن و باد معمولی نبود.

مزایایی استفاده از سیستم TPMS
همانطور که در ابتدای این نوشتار توضیح داده شد مزایایی این سیستم کاملا حیاطی بوده و می توانند علاوه بر جلوگیری از مضرات مالی مستقیما با جان سرشنینان در ارتباط باشد، اما بصورت کاملا تخصص این سیستم دارای مزایایی ذیل می باشد.

۱-اندازه گیری دقیق و نمایش فشار باد تایر برای راننده و کشف کم بادی در مقادیر کمتر از ۲۵ درصد فشار باد تایر سرد پیشنهادی

۲-اندازه گیری ونمایش دمای باد تایر

۳-مشخص کردن چرخی که کم بادی در فشار باد تایرش وجود دارد

۴-حساسیت به نشت سریع و کند برای هشدارهای به موقع

۵-هشدار پنچر شدن تایر

۶-هشدار برای فرا رسیدن زمان بازرسی تایر

۷-امکان نمایش فشار باد تایر زمانی که خودرو ساکن است

اشتراک گذاری :